Sökresultaten

Webbplatsens villkor

JURIDISK VARNING

Läs alla avsnitt i detta juridiska meddelande innan du använder denna webbplats. Följande villkor är bindande för alla användare därav.
I enlighet med informationsskyldigheten i lag 34/2002 om tjänster i informationssamhället och elektronisk handel (LSSI-CE) av den 11 juli tillhandahålls följande allmänna informationsdata på denna webbplats nedan.

Anledningen till den här texten är att i detalj förklara funktionerna på denna webbplats och ge den information som är relaterad till webbplatsens ägare och syftet med innehållet som ingår i den.

IDENTIFIKATIONSDATA

Det här juridiska meddelandet reglerar användningen av webbplatstjänsten https://crystalwindows.es/ och informerar dig i enlighet med lag 34/2002 av den 11 juli om tjänster i informationssamhället och elektronisk handel om följande ytterligheter:

Ägare: CRYSTAL WINDOWS DOORS AND CONSERVATORIES SL
Momsregistreringsnummer: B53902672
Adress: C / La Pansa, 14 Industrial Park les Galgues Pedreguer, 03750, Pedreguer, ALICANTE
Telefon: 966457253
e-post: konto@crystalwindows-spain.com

Registreringsdata i Mercantile-registret: INKLUDERA REGISTRERING I KOMMERSIELLT REGISTRERING

CRYSTAL WINDOWS DOORS AND CONSERVATORIES SL Den avser via sin webbplats att offentliggöra sin verksamhet och erbjuda möjligheten att kontakta, göra förfrågningar, prenumerera på vårt magasin samt informera oss om dina påståenden och klagomål

Syftet med detta dokument är att fastställa de allmänna användarvillkoren för webbplatsen. De allmänna villkoren är obligatoriskt godkännande och efterlevnad av alla användare som vill använda det.

ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH ANVÄNDNINGAR AV ANVÄNDARNA.

Användaren samtycker till att använda webbplatsen, innehåll och tjänster utan att strida mot gällande lagstiftning, allmänt accepterade användningar och allmän ordning. Användningen av webbplatsen för olagliga eller skadliga ändamål mot CRYSTAL WINDOWS DOORS AND CONSERVATORIES SL. eller en tredje part, som på något sätt kan orsaka skada eller förhindra normal användning av webbplatsen.

CRYSTAL WINDOWS DOORS AND CONSERVATORIES SL garanterar att innehållet och tjänsterna som erbjuds av portalen respekterar principen om personens värdighet, skydd av ungdom och barndom, icke-diskriminering baserat på ras, kön, religion, åsikt, nationalitet, funktionshinder eller någon annan personlig aspekt och socialt.

Dessa allmänna användarvillkor på webbplatsen ger inte användaren någon annan rätt till användning, förändring, exploatering, reproduktion, distribution eller offentlig kommunikation av innehållet på webbplatsen utom de som uttryckligen tillhandahålls här.

Innehållet (information, ljud- och / eller bildfiler, fotografier, mönster etc.) som samlas in på portalen tillhör CRYSTAL WINDOWS DOORS AND CONSERVATORIES SL eller den är vederbörligen behörig att sprida av dess legitima ägare.

CRYSTAL WINDOWS DOORS AND CONSERVATORIES SL åtar sig att inte utföra falsk reklam och därför är det förbjudet:

  • Används för alla typer av kommersiella eller reklamändamål, utom de som är absolut tillåtna.
  • Dess reproduktion, publicering, distribution eller modifiering, helt eller delvis, såvida det inte har förhandsgodkännande av sina legitima ägare eller är lagligt tillåtet.
  • Alla kränkningar av rättigheterna till CRYSTAL WINDOWS DOORS AND CONSERVATORIES SL eller av deras legitima ägare på dem.

INTELLEKTUELLT OCH INDUSTRIAL EGENSKAP

Användaren erkänner och accepterar att alla industriella och immateriella rättigheter över innehållet och / eller andra element som infogats på webbplatsen tillhör CRYSTAL WINDOWS DOORS AND CONSERVATORIES SL eller den är vederbörligen behörig för spridning på denna webbplats.

I händelse av att en användare eller en tredje part anser att det har skett en kränkning av deras legitima immateriella rättigheter genom införandet av visst innehåll på webbplatsen, måste de meddela en sådan omständighet till CRYSTAL WINDOWS DOORS AND CONSERVATORIES SL indikerar:

  • Personuppgifter från den berörda partens innehavare av de rättigheter som påstås ha åsidosatts, eller ange den representation som han agerar med i händelse av att anspråket presenteras av en tredje part än den berörda parten.
  • Ange innehåll som skyddas av immateriella rättigheter och deras plats på webben, ackrediteringen av de angivna immateriella rättigheterna och en uttrycklig förklaring där den berörda parten är ansvarig för sanningen av informationen i meddelandet

LÄNKAR

Denna webbplats ger länkar till andra egna webbplatser och innehåll som ägs av tredje part.

Det enda syftet med länkarna är att ge användaren möjligheten att komma åt nämnda länkar. CRYSTAL WINDOWS DOORS AND CONSERVATORIES SL är inte i något fall ansvarigt för de resultat som kan härledas till användaren för åtkomst till dessa länkar.

Användaren som har för avsikt att etablera teknisk länkanordning från sin webbplats till portalen måste skaffa förhandsgodkännande från CRYSTAL WINDOWS DÖRRAR OCH KONSERVATORIER SL Upprättandet av länken innebär inte i något fall att det finns relationer mellan CRYSTAL WINDOWS DÖRRAR OCH KONSERVATORIER SL och ägaren till webbplatsen där länken är etablerad, inte heller godkännande eller godkännande av CRYSTAL WINDOWS DOORS AND CONSERVATORIES SL av dess innehåll eller tjänster.

Webbplatsen där länken är etablerad kommer inte att innehålla några märken, namn, logotyp, slogan eller andra distinkta tecken som tillhör CRYSTAL WINDOWS DOORS AND CONSERVATORIES SL, utom som uttryckligen godkänts.

UNILATERAL ÄNDRING OCH VARNING

CRYSTAL WINDOWS DOORS AND CONSERVATORIES SL förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande modifiera presentationen och konfigurationen av webbplatsen samt detta juridiska meddelande.

UTESKRIVNING AV GARANTIER OCH ANSVAR

CRYSTAL WINDOWS DOORS AND CONSERVATORIES SL ger ingen garanti och ansvarar inte heller i något fall för skador av något slag som kan vara resultatet av:

  • Bristen på tillgänglighet, underhåll och effektiv drift av webbplatsen och / eller dess tjänster eller innehåll.
  • Förekomsten av virus, skadliga eller skadliga program i innehållet.
  • Olaglig, försumlig, bedräglig användning, i motsats till dessa villkor, i god tro, till allmänt accepterade användningar eller till allmän ordning, av webbplatsen, dess tjänster eller innehåll, av användarna.

BEHANDLING AV PERSONLIGA DATA

CRYSTAL WINDOWS DOORS AND CONSERVATORIES SL Som anges i dess "PRIVACY POLICY" att du kan konsultera på denna webbplats har du antagit lämpliga säkerhetsnivåer för de uppgifter du bearbetar och hanterar, med alla medel och tekniska åtgärder som du har tillgång till för att garantera din konfidentialitet, undvika missbruk, förlust, förändring, obehörig åtkomst och stöld.

GÄLLANDE LAGSTIFTNING OCH JURISDIKTION

Dessa villkor regleras av spansk lagstiftning, överlämnas till domstolarna i staden ALICANTE (Spanien) i händelse av tvister som uppstår till följd av åtkomst till webbplatsen.

KONTAKT

I händelse av att någon användare har några frågor om detta juridiska meddelande eller några kommentarer om det, kan du gå till konto@crystalwindows-spain.com eller skicka en skriftlig kommunikation till adressen i rubriken.

  • SE NÅGRA AV VÅRA SINNA INSTALLATIONER

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Vi antar att du är OK med detta, men du kan säga Nej om du vill. Acceptera Avvisa Sekretess och cookiesSekretess & Cookies Policy